У КОЖНОМУ НОМЕРІ ЖУРНАЛУ:

 ОБМІН ДОСВІДОМ: ексклюзивні коментарі до проблемних питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

 ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ;

 МОНІТОРИНГ ЗМІН У ЗАКОНОДАВЧІЙ БАЗІ: роз’яснення та коментарі до найбільш важливих документів;

 РОБОТА З ТЕХНІЧНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ: зразки заповнення форм документів;

 КОМУНІКАЦІЙНА ПЛАТФОРМА: фахове та об’єктивне обговорення актуальних питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

 АНАЛІЗ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ:  перспективні винаходи та технології, їх упровадження у роботи підприємств, організацій, установ;

 ПИТАННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ: від запобігання до ліквідації;

 СТАН ТЕХНОГЕННОЇ І ПРИРОДНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ ТА ТЕРИТОРІЙ;

 РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКІ І ВИНАХІДНИЦЬКІ РОБОТИ спеціалістів цивільного захисту;

 ШКОЛА БЕЗПЕКИ;

 ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ: схеми, плакати з безпеки життєдіяльності;

 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД: механізми управління цивільного захисту.


ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

🔴 працівники центральних і місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

🔴 фахівці органів управління та сил цивільного захисту;

🔴 спеціалісти з цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці;

🔴 фахівці та керівники курсів ОБЖД;

🔴 керівники підрозділів і служб підприємств;

🔴 керівники, власники та фахівці потенційно небезпечних і підвищеної небезпеки об’єктів та виробництв;

🔴 викладачі  та студенти навчальних закладів;

🔴 педагоги професійних та загальноосвітніх навчальних закладів;

🔴 громадяни, які прагнуть отримати знання щодо дій у надзвичайних ситуаціях чи просто цікавляться проблемами цивільного      захисту та безпеки життєдіяльності.


www.facebook.com/nsplus/