Перелік законодавчих і нормативно-правових актів, та інших інформаційних матеріалів з питань цивільного захисту

Нормативний акт

Дата

Номер

Назва нормативного документу

1

2

3

4

5

1.

Закон України

 

02.10.2012

№ 5403-VI

Кодекс цивільного захисту України

   

19.05.2011

№ 3393-VI

Повітряний кодекс України

   

18.02.1999

№ 443/XIV

Про гідрометеорологічну діяльність

   

14.12.1999

№ 1281-XIV

Про аварійно-рятувальні служби

   

05.06.2014

№ 1314-VII

Про метрологію та метрологічну діяльність

2.

Указ Президента України

   

02.09.1997

№ 937

Про заходи щодо впровадження в Україні єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

3.

Постанова Кабінету Міністрів України

 

а) з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

03.04.1995

 

№ 232 Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
   

25.03.2009

№ 253

Про затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб

   

21.01.2013

№ 33

Про утворення територіальних органів Державної служби з надзвичайних ситуацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

   

26.07.2013

444

Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

   

26.07.2013

№ 443

Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту

   

14.08.2013

№ 581

Про затвердження Порядку здійснення компенсації вартості послуг і розміру фактичних (понесених) витрат суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких залучені для вивезення населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841, від 30 вересня 2015 р. № 775

   

21.08.2013

№ 616

Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту

   

21.08.2013

№ 617

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. № 140» (затверджує нову редакцію Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій)

   

09.10.2013

№ 738

Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій

   

30.10.2013

841

Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

   

30.11.2013

№ 841

Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру», із змінами, внесеними згідно з постановою КМ від 30 листопада 2016 р. № 905

   

18.12.2013

№ 947

Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій, які залишилися на попередньому місці проживання

   

30.10.2014

№ 580

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1999 р. № 140» (щодо внесення змін до Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій)

   

 09.01.2014 

 

Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту

   

26.01.2015

№ 18

Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 р. № 603

   

11.03.2015

№ 101

Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

   

25.04.2014

№ 120

Питання спрямування та координації діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій

   

17.06.2015

№ 409

Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

   

08.07.2015

№ 469

Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту

   

30.09.2015

№ 775

Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

   

30.11.2016

№ 905

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

   

16.12.2015

№ 1052

Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій

 

б) з питань рятувальної справи

24.07.2013

№ 670

Про затвердження Порядку надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність

   

24.07.2013

№ 926

Про затвердження Порядку участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф), придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії морського порту

   

02.10.2013

№ 729

Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб

   

26.10.2016

№ 763

Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі

   

13.11.2013

№ 828

Про затвердження Порядку атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників

   

21.11.2013

№ 850

Про внесення змін до Порядку здійснення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань

   

27.11.2013

№ 874

Про затвердження критеріїв утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях та переліку суб’єктів господарювання, де утворюються такі підрозділи (частини)

 

в) з питань пожежної безпеки та пожежогасіння

05.06.2013

№ 397

Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, в яких створюється відомча пожежна охорона

   

05.06.2013

№ 440

Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки», із змінами, внесеними постановою КМ  від 20.05.2015 р. № 311

   

29.05.2013

№ 380

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України  № 564 від 17.07.2013, № 65 від 01.03.2014, № 71 від 05.03.2014, № 409 від 17.06.2015, № 609 від 05.08.2015, № 1171 від 30.12.2015, № 229 від 25.03.2016, № 546 від 23.08.2016

   

17.07.2013

№ 564

Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони

   

09.01.2014

№ 5

Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну охорону», із змінами, внесеними постановою КМ  від 23.11.2016 р. № 847

   

20.04.2015

№ 311

Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» (постановою затверджено нову спрощену форму декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки)

 

г) з питань техногенної безпеки

09.01.2014

№ 6

Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту

   

04.06.2015

№ 361

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 306» (затверджує нову редакція Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки)

 

д) з питань застосування авіації ДСНС та авіаційного пошуку та рятування

29.05.1998

№ 759

Про затвердження Методики визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань (зі змінами, згідно постанови КМ України від 27.08.2003 № 1359)

   

02.06.1998

№ 775

Про затвердження Положення про організацію ремонту та модернізації озброєння і військової техніки іноземних замовників

   

03.05.2000

№ 748

Про затвердження Положення про інвентаризацію військового майна у Збройних Силах України

   

04.08.2000

№ 1225

Про затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у ЗСУ

   

28.12.2000

№ 1919

Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил

   

29.08.2002

№ 1282

Про затвердження Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил

   

15.05.2003

№ 705

Про затвердження порядку утилізації військового майна Збройних Сил

   

29.03.2002

№ 401

Про затвердження положення про використання повітряного простору України

   

15.03.2006

№ 328

Про затвердження Положення про особливості метрологічної діяльності у сфері оборони

   

03.07.2006

№ 915

Про забезпечення розвитку Повітряних Сил Збройних Сил України

   

14.11.2012

№ 1037

Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування

   

14.03.2012

№ 270/ДСК

Про затвердження Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб

   

20.02.2013

№ 120

Про затвердження порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції

   

28.01.2015

№ 117-р

Про утворення Міжвідомчої комісії з координації питань, пов’язаних з розслідуванням авіаційних подій

   

25.03.2015

№ 135

Про затвердження Порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд

   

23.12.2015

№ 1152

Про особливості метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони України

 

є) інші

08.04.1999

№ 567

Про затвердження Інструкції про порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони

   

24.04.2013

№ 308

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. № 795» (щодо змін до опису та зразків форменого одягу і відповідних знаків розрізнення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту і норм забезпечення форменим одягом)

   

11.07.2013

№ 593

Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171,  від 14 травня 2015 р. № 301, від 07 грудня 2016 р. № 910

   

12.07.2013

№ 413

Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу

   

21.08.2013

№ 615

Про затвердження Порядку призначення та виплати підйомної допомоги особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

   

21.08.2013

№ 618

Про встановлення розміру допомоги на поховання і компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги та спорудження надгробка у разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту під час виконання службових обов’язків членам її сім’ї або особі, яка здійснила її поховання

   

11.09.2013

№ 675

Деякі питання надання медичної допомоги, забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та членів їх сімей

   

09.10.2013

№ 787

Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту

   

23.10.2013

№ 819

Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

   

09.01.2014

№ 11

Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», із змінами, внесеними постановою КМ від 16 листопада 2016 р. № 825

   

20.01.2016

№ 18

Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських» із змінами, внесеними постановою КМ від 27.01.2016 № 38

   

05.03.2014

№ 72

Про внесення змін до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань

   

13.08.2014

№ 548

Про затвердження Порядку підготовки і здійснення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки

   

05.08.2015

№ 556

Про затвердження Порядку надання волонтерської допомоги за окремими напрямами волонтерської діяльності

   

19.08.2015

№ 606

Про внесення зміни до пункту 3 Порядку та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), травми або поранення, захворювання чи інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

   

13.10.2015

№ 824

Про затвердження Порядку та обсягів підготовки осіб, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, і строків проведення навчальних та перевірочних зборів

   

28.10.2015

№ 863

Про Порядок виплати і розміри грошового забезпечення осіб, які перебувають у резерві служби цивільного захисту

   

16.12.2015

№ 1053

Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького кладу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати

       

Про затвердження Положення лісові пожежні станції

4.

Державні будівельні норми

 
 

а) з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

2014

 

ДБН В.2.5-76:2014 “Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення”

   

1997

 

ДБН В 2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони» зі змінами

   

2015

 

ДБН А.3.1-9:2015 «Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об’єктів»

   

2006

 

ДБН В.1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»

   

2007

 

ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» (друга частина)

 

в) з питань пожежної безпеки та пожежогасіння Планування та забудова міст і функціональних територій

2002

 

ДБН 360-92 ** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

 

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі

2016

 

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги

 

Системи забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів

2008

 

ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека

 

Будинки і споруди

1995

 

ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва

   

1997

 

ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів

   

1997

 

ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди дошкільних навчальних закладів

   

1997

 

ДБН В.2.2.5-97 Захисні споруди цивільної оборони

   

2009

 

ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення

   

2001

 

ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров’я

   

2002

 

ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення

   

2003

 

ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди

   

2005

 

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

   

2005

 

ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

   

2006

 

ДБН В.2.2-17-2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення

   

2007

 

ДБН В.2.2-18-2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення

   

2008

 

ДБН В.2.2-20-2008 Готелі

   

2009

 

ДБН В.2.2-23-2009 Підприємства торгівлі

   

2009

 

ДБН В.2.2-24-2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків

   

2009

 

ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)

   

2010

 

ДБН В.2.2-26-2010 Суди

   

2010

 

ДБН В.2.2-28-2010 Будинки адміністративного та побутового призначення

 

Споруди транспорту (в тому числі магістральні трубопроводи)

2010

 

ДБН В.2.3-7-2010 Метрополітени

   

2007

 

ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

 

Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди

2001

 

ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання

   

2010

 

ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення

   

2012

 

ДБН В.2.5-24-2012 Електрична кабельна система опалення

   

2014

 

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

   

2012

 

ДБН В.2.5-64-2012 Внутрішній водопровід та каналізація.Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

   

2013

 

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

   

2013

 

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

   

2013

 

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

   

2014

 

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

 

Конструкції будинків і споруд

1997

 

ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинків і споруд

   

2016

 

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

   

2008

 

ДБН В.2.6-33-2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

5

Накази МВС, МОУ, МНС, ДНС

 

а) з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

21.12.1998

 

№ 387

Типове положення про територіальну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
   

29.09.2003

№ 369

Про затвердження Типового положення про службу пожежної безпеки
   

02.04.2004

№ 151

Про затвердження Типових норм належності вогнегасників
   

27.12.2004

№ 278

Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України 
   

26.07.2005

№ 343

Про затвердження Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України
   

06.12.2005

№ 376

Про затвердження Інструкції щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій
   

28.12.2005

№ 526

Про затвердження Положення про лісові пожежні станції
 

Наказ МНС України

04.12.2006

№ 730/770

Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України
   

09.10.2006

№ 653

Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час
 

Наказ МНС України

02.07.2007

№ 460

Про затвердження Правил з вогнезахисту
 

Наказ МНС України

10.04.2007

№ 252/235

Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств з переробки ефірно-олійної сировини

 

Міністерство Палива Та Енергетики України

24.12.2008

№ 658

Про затвердження Правил пожежної безпеки для об’єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів
 

Наказ МНС України

18.05.2009

№ 339

Про затвердження Правил пожежної безпеки для культових споруд
 

Наказ МНС України

18.05.2009

№ 338

Про затвердження Правил улаштування та експлуатації систем оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей в будинках та спорудах
 

Наказ МНС України

21.12.2009

№ 868/613

Про затвердження Правил обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

 

Наказ МНС України

2010

НАПБ В.05.022-2010/111

№ 312

Інструкція щодо забезпечення пожежної безпеки на етапі припинення експлуатації енергоблоків ЧАЕС з ядерними реакторами типу РВПК

 

Наказ МНС України

20.09.2010

№ 798

Методичні рекомендації щодо порядку організації гасіння пожеж в населених пунктах у сільській місцевості

 

Наказ МНС України

09.09.2011

№ 981

Методичні рекомендації щодо дій підрозділів МНС під час гасіння пожеж залізничних цистерн зі зрідженими вуглеводневими газами та рідкими вуглеводнями

 

Наказ МНС України

30.08.2011

№ 900

Рекомендації щодо гасіння пожеж у висотних будівлях

 

Наказ МНС України

22.09.2011

№ 1017

Рекомендації щодо організації гасіння пожеж підрозділами МНС на промислових об’єктах підвищеної небезпеки з наявністю небезпечних хімічних речовин

 

Наказ МНС України

25.08.2011

№ 890

Методичні рекомендації щодо зниження небезпеки впливу лісових пожеж на арсенали, бази і склади боєприпасів, розташованих в лісових масивах

 

Наказ МНС України

26.12.2011

№ 1342

Настанова з організації газодимозахисту особового складу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України

 

Наказ МНС України

23.09.2011

№ 1021

Методичні рекомендації із складання та використання оперативних планів і карток пожежогасіння

 

Міністерство Внутрішніх Справ України
Міністерство Надзвичайних Ситуацій України

30.11.2012

№ 1106/1377

Про затвердження Порядку спільних дій органів внутрішніх справ, Державної інспекції техногенної безпеки України та Міністерства надзвичайних ситуацій України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з пожежами

 

Наказ МНС України

08.10.2012 

№ 1243

Про затвердження Правил пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд

 

Наказ МНС України

05.11.2012

№ 1301

Про затвердження Правил пожежної безпеки для місць розміщення евакуйованого населення

 

Посібник погоджено Департаментом запобігання НС та державного нагляду (контролю) ДСНС України

08.10.2013

№ 26-343

Інформаційно-довідковий посібник «Пожежна безпека зовнішніх установок підприємств нафтопереробної та нафтохімічної промисловості»

 

Наказ ДСНС України

01.04.2013

№ 107

Методичнi рекомендацiї з експлуатацiї та ремонту пожежних рукавiв

 

Наказ МВС України

07.10.2014

№ 1032

Порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України

 

Наказ МВС України

30.12.2014

1417

Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні

 

Наказ

МОН України

15.08.2016

№ 974

Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

         
 

д) з питань застосування авіації ДСНС та авіаційного пошуку та рятування

Наказ МО України, Голови ДК по справам ох. держ. кордону України, Командувача НГ України

26.11.1994

№ 278

Про введення в дію Переліку військової вимірювальної техніки, що підлягає повірці (атестації) в ЗС України

 

Наказ Міністерства оборони України

15.12.2006

№ 731

Про затвердження нормативних документів з метрології та метрологічної діяльності

 

Наказ Міністерства з надзвичайних ситуацій України

27.08.2007

№ 584

Про введення в дію Програми підготовки рятівників повітряних пошуково-рятувальних команд авіації МНС України

 

Наказ Міністерства з надзвичайних ситуацій України

28.12.2009

№ 894

Інструкція з пошуково-рятувального забезпечення польотів авіації МНС України

 

Наказ Міністерства внутрішніх справ

16.03.2015

01.04.2015

№ 279

№ 364/26809

Про затвердження правил авіаційного пошуку і рятування в Україні

 

Наказ Міністерства оборони України

29.12.2016

№ 736

Про затвердження Правил пошуково-рятувального забезпечення польотів державної авіації України

 

Інструкція

   

Пожежна безпека на підприємстві

   

23.09.2013

№ 02-10281/164

Організаційно-Методичні ВказівкиЗ Підготовки Працюючого Населення До ДійУ Надзвичайних Ситуаціях

       

Методичні рекомендації щодо організації діяльності структурних підрозділів ГУ (У) ДСНС України, до повноважень яких віднесено питання організації заходів цивільного захисту

       

Методичні рекомендації щодо організації робіт з утворення функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

       

Методичні рекомендації щодо розроблення планів з питань цивільного захисту:

методичні рекомендації щодо розроблення плану реагування на надзвичайні ситуації у масштабі України (державного плану);

методичні рекомендації щодо розроблення плану реагування на надзвичайні ситуації в галузі;

методичні рекомендації щодо розроблення плану реагування на надзвичайні ситуації в області (місті, районі);

методичні рекомендації щодо розроблення плану реагування на надзвичайні ситуації суб’єкта господарювання;

методичні рекомендації щодо розроблення плану локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки;

методичні рекомендації щодо розроблення плану основних заходів цивільного

   

10.02.2012

№ 485

Методичні рекомендації щодо розроблення розділу “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)” у складі проектної документації об’єктів

    13.03.2012

№ 575

Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту