ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЖУРНАЛУ НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ +

1. Стаття має складатися з таких частин:

назва статті;

прізвище та повне ім’я автора (авторів), назва організації та міста;

 анотація;

 виклад основного матеріалу.

 1. Статті публікуються українською мовою.
 2. Текстовий редактор – Word for Windows.
 3. Розмір сторінки: (А4).

     5.Пропонуються такі розміри шрифтів “Times New Roman”:

        для заголовку статті – 14 кегель, великі літери, жирний шрифт;

        для прізвищ авторів – 14 кегель, жирний шрифт;

        для анотації – 14 кегель, курсив;

       для заголовків розділів у тексті – 14 кегель, жирний шрифт;

       для основного тексту – 14 кегель, нормальний шрифт.

 1. Текст  друкується через 1,5 інтервали без перенесень і  вирівнюється на ширину листа.
 2. Абзацний відступ – 1,25 см.
 3. Виділення важливих фрагментів тексту курсивом.
 4. Статистичні дані необхідно подавати у вигляді таблиць.
 5. Авторські фотографії необхідно подавати у форматі tif, 300 dpi.

 

До статті на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора (українською мовою):

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • науковий ступінь, звання, місце роботи, посада;
 • адреса для листування, e-mail, мобільний чи робочий телефон.

 

Усі статті проходять внутрішнє рецензування. Термін рецензування: 1-3 робочих дні.

 

Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей.

 

Відправити статтю та відомості про автора (-ів) на е-mail: ns-plus@ukr.net чи поштову адресу: вул. Рибальська, 18, м. Київ, 01011