ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДО ЖУРНАЛУ НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ +

1.Статті публікуються українською мовою.

2. Стаття має складатися з таких частин:

 • назва статті;
 • прізвище та повне ім’я автора (авторів), назва організації та міста;
 • анотація;
 • виклад основного матеріалу

3. Оформлення:

 • Формат документа – .doc,
 • шрифт – Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см,
 • статистичні дані бажано подавати у вигляді таблиць,
 • авторські фото – у форматі .jpeg.

До статті на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора (українською мовою):

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • науковий ступінь, звання, місце роботи, посада;
 • адреса для листування, e-mail, мобільний чи робочий телефон.

Усі статті проходять внутрішнє рецензування. Термін рецензування: 1-3 робочих дніРедакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей.

Статті надсилати на адресу ns-plus@ukr.net.