ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 

1. Матеріали публікуються українською мовою.

2. Стаття має складатися з таких частин:

 • назва статті;
 • прізвище та повне ім’я автора (авторів), назва організації та міста;
 • анотація;
 • виклад основного матеріалу

3. Оформлення:

 • Формат документа – .doc,
 • шрифт – Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см,
 • статистичні дані бажано подавати у вигляді таблиць,
 • авторські фото – у форматі .jpeg.

До статті на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора (українською мовою):

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • науковий ступінь, звання, місце роботи, посада;
 • адреса для листування, e-mail, мобільний чи робочий телефон.

Важливо!

 • Редакція не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок використання, невикористання чи неналежного використання інформації, що міститься в цьому виданні.
 • Редакція не завжди поділяє позицію автора. Рукописи не рецензуються та не повертаються.
 • Відтворення матеріалів видання можливе лише за наявності письмового дозволу редакції.
 • Відповідальність за зміст статті, достовірність та оригінальність поданих матеріалів несе автор.
 • Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.

 

Статті надсилати на адресу ns-plus@ukr.net.